Nasze propozycje

Łódzki Inkubator Psychoanalityczny organizuje zajęcia seminaryjno-superwizyjne dla psychoterapeutów, prowadzone przez psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Aktualnie grupy seminaryjno-superwizyjne prowadzą: Beata Maciejewska-Sobczak i Wojciech Hańbowski.

Ponadto proponujemy udział w cyklicznych spotkaniach tematycznych:
"Psychoanaliza i film"
"Psychoanaliza i literatura"
"Psychoanaliza i opera"
"Psychoanaliza i społeczeństwo".

Szczegółowe informacje w zakładce Aktualności.