Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 6 marca 2013 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie non profit Łódzki Inkubator Psychoanalityczny, nr KRS 0000453604.

Celem działalności Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego jest rozwijanie i popularyzowanie  wiedzy z zakresu psychoanalizy i opierających się na jej założeniach nurtów teoretycznych psychoterapii oraz  integracja łódzkiego środowiska psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów i innych osób zainteresowanych myślą psychoanalityczną poprzez cykliczne organizowanie wykładów, seminariów i konferencji z udziałem zaproszonych gości.